Kulak Çınlaması Nedir?

Kulak çınlaması nedir? Kulak çınlaması bir diğer deyişle tinnitus, akustik bir uyaran olmadan hastanın ses algılaması olarak tanımlanmaktadır. Çınlamayı oluşturan ses, farklı tonlarda ve özelliklerde ortaya çıkabilmektedir. Genelde çınlama gibi duyulan ses, uğultu, çan, rüzgar veya ıslak sesini de anımsatabilmektedir. Aynı zamanda makine gürültüsü veya hışırtı ile de tanımlanabilmektedir. Kulak çınlaması, hastalıktan ziyade semptom yani belirti olarak görülmekte ve bu şekilde değerlendirilmektedir.

İşitme sisteminde en sık rastlanan belirtiler arasında yer almaktadır. Ancak bu sorun hastanın hayat kalitesini oldukça düşürmekte ve ruhsal anlamda problem yaşamasına neden olabilmektedir. Bazı kişilerde birkaç dakika ya da birkaç gün sürerken bazılarında ise yıllar boyu devam edebilmektedir. Kulak çınlamasının yaşandığı esnada bu sesin duyulmasına neden olabilecek herhangi bir etken bulunmamaktadır.

Bunun yanında kulak çınlaması objektif ve subjektif olarak ikiye ayrılmaktadır. Objektif kulak çınlaması, sadece hasta tarafından değil kişiler tarafından da duyulabilmektedir. Bu durumda kulak içerisinde yer almakta olan kan damarlarında bir anormallik olduğu anlaşılmaktadır. Nadir görülen bir tür olduğu bilinmektedir. Subjektif kulak çınlaması ise yalnızca hastanın kendisi tarafından duyulmaktadır.

Kulak Çınlaması Belirtileri Nelerdir?

Kulak çınlaması belirtileri nelerdir? Kulak içerisinde oldukça ince ve tiz bir ses duyulmasına yol açan kulak çınlaması, yaygın bir semptomdur. Uğultu, rüzgar, çan sesine benzer sesler duyulmaktadır. Subjektif çınlama oldukça yaygındır ve sesleri hastadan başka kimse duymamaktadır. Farklı şekillerde oluşabilen bu seslerin frekansı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Hastaların bazılarında birkaç dakika ya da birkaç gün sürerken bazılarında ise yıllarca sürebilmektedir. Bu durumda kişinin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Ruhsal açıdan problem yaratırken bir yandan da odaklanmasını zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda kişinin işitme kaybı yaşamasına neden olabilmektedir.

Genelde kulak çınlaması yaşayan kişilerde bu çınlama gün içerisinde farklı seviyelerde duyulmaktadır. Özellikle geceleri etraf daha sessiz ve sakin olduğundan dolayı daha yoğun biçimde hissedilmektedir. Hastalardan bazılarında ise oldukça yoğun seviyelerde devam etmekte ve işitme kaybı yaşamasına sebebiyet olmaktadır. Bunların dışında silah ateşlenmesi ve patlama gibi durumlarda oluşma ihtimali oldukça yüksektir. Bu gibi yüksek ses bulunan ortamlarda kulak çınlaması oluşma ihtimali daha yüksek seviyededir ve sık rastlanmaktadır.

Kulak çınlaması (tinnitus) şikayetine eşlik eden sorunlardan biri de hiperakuzidir. Hiperakuzi, işitme algısında artış yaşanması olarak tanımlanmaktadır. Bu sorunu yaşayan hastalar, kapı kapatıldığında, sandalye oynatıldığında aşırı tepki verebilmektedirler. Çünkü bu gibi sesleri oldukça yoğun ve yüksek seviyede duymaktadırlar. Gün içerisinde normal olan sesler, bu hastalar için dayanılmaz bir hale dönüşmektedir. Hastaların hayat kalitesini düşüren bu sorun farklı nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Ayrıca ne kadar sürede geçeceği ya da geçip geçmeyeceği de tam olarak bilinememektedir.

kulak-cinlamasi-belirtileri-nelerdir

kulak-cinlamasi-tinnitus

Kulak Çınlamasının Nedenleri Nelerdir?

Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir? Kulak çınlamasının nedenleri geniş bir yelpazede yer almaktadır. Normal bir çınlama ortalama 5 dakika ile bir hafta arasında sürmektedir. Pek çok insan tarafından normal çınlama sorunu yaşanmaktadır. Fakat bazı hastalarda kulak çınlaması çok daha uzun süre devam etmektedir. Sürekli olarak devam eden kulak çınlaması işitme kaybına neden olabilmektedir. Kulak çınlaması objektif ve subjektif olarak ikiye ayrılmaktadır. Genelde kişilerde yaygın olarak subjektif çınlama görülmektedir. Bu çınlama, kişinin sadece kendisinin duyduğu çınlama türü olarak tanımlanmaktadır. Bunun ise pek çok farklı nedeni olabilmektedir.

İlk olarak kulak kirinin çınlamaya neden olabildiği gözlenmektedir. Aynı zamanda uzun süre yüksek sese maruz kalmakta yine çınlama nedenleri arasında yer almaktadır. Kulakta yabancı cisim bulunması, kulak zarında delinme yaşanması, orta kulak iltihabı da çınlamaya sebebiyet verebilmektedir. Orta kulakta biriken sıvı, iç kulak hücrelerinin zarar görmesi, orta kulakta bulunan kemiklerin, eklemlerin sertleşmesi kulak çınlaması oluşturabilmektedir.

Kulak çınlaması, işitme kaybı, alerji, hormon değişikliği, baş ve boyun bölgesinde travma yaşanmasından dolayı da ortaya çıkabilmektedir. Bazı hastalarda ise yanlış ilaç kullanımı, tiroid hastalıkları, menopoz dönemi, kan basıncı değişimi nedenleriyle oluşmaktadır. Bunların dışında birçok sebebi daha söylenebilmektedir. Her hastada çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Ancak en sık görülen nedenin yüksek sese maruz kalmak olduğu gözlemlenmektedir. Kimi hastada kısa sürede kaybolurken kimi hastada yıllar boyu devam etmektedir.

Kulak Çınlaması Çeşitleri Nelerdir?

Kulak çınlaması çeşitleri nelerdir? Kulak çınlaması çeşitleri, çınlamanın tonuna, nedenlerine ve seviyesine göre sınıflandırılmaktadır. Ayrıca objektif çınlama ve subjektif çınlama olarak ikiye ayrılmaktadır. Objektif çınlama, sadece hastanın kendisi tarafından duyulmamaktadır. Çevresi de bu sesi duyabilmektedir. Subjektif çınlama ise yalnızca hasta tarafından duyulmaktadır ve daha yaygın olduğu gözlemlenmektedir. İşitsel olmayan çınlama olarak da adlandırılmaktadır. Nedenlerine bakıldığında ise sübjektif çınlamanın birçok nedeni olduğu görülmektedir. Sadece kulak kaynaklı değil, metabolik ya da nörolojik bir rahatsızlığın sonucunda da oluşabilmektedir.

Objektif kulak çınlaması ise kas ve damar hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Fazla rahatsız edici değildir ve ses seviyeleri hastadan hastaya değişim göstermektedir. Genel anlamda bakıldığında çınlamaların her hastada farklı şekilde ilerlediği görülmektedir. Bazılarında kısa sürerken bazılarında uzun süre devam etmektedir. Bunun yanında bazılarında hafif sesler duyulmaktayken bazılarında ise ses seviyesinin yüksek sesler oluştuğu bilinmektedir.

Kulak Çınlaması Tanısı Nasıl Konulur?

İzmir kulak çınlaması tanısı nasıl konulur? Tedavi için ilk adımda doğru bir şekilde tanı konulmaktadır. Muayene esnasında hasta, yaşadığı sorunu eksiksiz ve net bir şekilde anlatmaktadır. Eğer bu şekilde anlatırsa daha doğru bir tanı konulmakta ve doğru şekilde tedavi uygulanmaktadır. Çınlamanın ne zaman başladığı, beraberinde başka bir sorun olup olmadığının söylenmesi gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir şekilde yüksek sese maruz kalıp kalmadığı öğrenilmektedir. Buna dair bir öyküsü var ise detaylı bir biçimde anlatılmakta ve gidişata göre tanı oluşturulmaktadır.

Kulakta oluşan bu sesin nasıl bir sese benzediği de benzetmeler yaparak ayrıntıları ile anlatılmaktadır. Burada detaylar oldukça önemlidir çünkü farklı sonuçlar çıkarılmasına neden olabilmektedir. Kulak çınlaması yanında işitme kaybı oluşup oluşmadığına da bakılmaktadır. Hastada denge sorunu oluşup oluşmadığına da oldukça dikkat edilmektedir.

Hastanın hikayesi detaylı bir şekilde dinlendikten sonra bazı testlerin yapılması uygun görülmektedir. Yapılan testler sonucunda işitmesinin ve dengesinin ne durumda olduğu kontrol edilmektedir. Ayrıca test esnasında hastaya bazı frekanslar dinletilmekte ve çınlamanın hangisine benzediğine dikkat edilmektedir. Böylelikle bir tanı koyulabilmekte ve buna uygun bir tedavi yöntemi oluşturulabilmektedir.

kulak-cinlamasi-neden-olur

kulak-cinlamasi-tedavisi

 

Kulak Çınlaması Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İzmir kulak çınlaması tedavi yöntemleri nelerdir? Muayeneler ve testler sonucunda hastaya bir tanı konulmaktadır. Tanı konulmasının ardından hastaya uygun bir tedavi yöntemi belirlenmektedir. Bunun yanında hastanın hayatında bazı durumları değiştirmesi istenmektedir. Örneğin tuzlu yemekten kaçınması, yüksek sese maruz kalmaması, egzersiz yapması gerekmektedir. Kulak kirinden ya da kulak içinde bulunan yabancı cisimden dolayı oluşan çınlamalar için ufak bir işlem gerçekleştirilmektedir.

İzmir kulak çınlaması tedavisi için öncelikle sorunun tam olarak neden kaynaklandığının bulunması gerekmektedir. Kısacası asıl önemli kısım hastalığı oluşturan nedendir. Nedeni bulunduktan sonra tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Oluşum nedenine göre de kulak çınlaması tedavi yöntemleri değişim göstermektedir.

Tinnitus ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Kulak Çınlaması Başlıca Sebepleri Nelerdir?

Kulak çınlaması yani tıptaki adı ile tinnitusun tam olarak hangi sebeplerden dolayı kaynaklandığı bilinmemektedir. Kulak iltihapları, kulak zarı delinmesi, ilerleyen yaşa bağlı işitme kayıpları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, stres ve beyindeki tümörler nedeniyle meydana geldiği tahmin edilmektedir.

Kulak Çınlaması Ameliyatı Var mıdır?

Kulak çınlaması esasında başlı başına bir hastalık değildir. Hastalıklar, kulak çınlaması olarak belirti gösterebilmektedir. Menier, otoskleroz, bazı iç kulak hastalıkları ve beyin tümörleri kulak çınlamasına neden olabilmektedir. Bu hastalıkların cerrahi tedavisi yani ameliyatı gereklidir.

Kulak Çınlaması Denge Bozukluğu Yaratır mı?

Kulak çınlamasının kişiye fiziksel tahribattan daha çok psikolojik tahribat yarattığını söylemek mümkündür. Ancak çok görülmese de kulak çınlamasının tehlikeli olabileceği bazı durumlar da bilinmektedir. Bu durum birden başlamışsa ve hızlı ilerliyorsa baş ağrısı, denge kaybı ve işitme kaybı görülebilmektedir.

Hiperakuzi Nedir?

Hiperakuzi, sese tahammül edememe olarak bilinmektedir. Normalde kişilerin rahatsız olmadığı seslerden rahatsız olma, çevreden gelen seslere karşı anormal hassasiyet ve seslere karşı oldukça duyarlı olma hiperakuzinin içerisinde yer almaktadır.

Kulaklık Takmak Kulak Çınlamasına Sebep Olur mu?

Kulaklık ile yüksek sesle müzik dinlemek kulak çınlamasına (tinnitus) neden olabilmektedir. Kulağı rahatsız etmeyecek şiddette müzik dinlenmelidir.

Kulak Çınlaması Evde Geçer mi?

Kulak çınlamasının kesin bir tedavisi mevcut değildir. Ancak duyulan uğultunun şiddetini azaltmak ve rahatlama elde edilmesi amacıyla papatya çayı, tarçın çayı, karakafes çayı ve ginkgo biloba tüketilmesi önerilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Bunlar da İlginizi Çekebilir

cocuklarda-norosensorial-isitme-kayiplari
Çocuklarda Nörosensorial İşitme Kayıpları

İnsanların iletişim yöntemleri içinde en önemlisi ve en çok kullanılanı konuşarak anl…

Devamını Oku
gurultu-isitmenin-korunmasi
Gürültü, İşitmenin Korunması

İşitme kaybı nedir sorusu şu şekilde yanıtlanabilir; İşitme kaybı, en genel şekliyle …

Devamını Oku
kulak-zari-ameliyati
Kulak Zarı Ameliyatı

Kulak zarı ameliyatı, lokal ya da genel anestezi altında yapılabilmektedir. Hastaya f…

Devamını Oku
kulak-zari-ameliyati-sonrasi-dikkat
Kulak Zarı Ameliyatı Sonrası Dikkat

Kulak Zarı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler? Ameliyat sonrasında hastanın…

Devamını Oku